המועצה האירופית אישרה תמיכה לחקלאות הפולנית בהיקף של 1.3 מיליארד אירו / ישראל גלעד

המועצה האירופית אישרה תמיכה לחקלאות הפולנית בהיקף של 1.3 מיליארד אירו / ישראל גלעד

ממשלת פולין תכסה, כמבטח משנה, חלק מתשלומי הפיצויים שהמבטחים יהיו חייבים בהם בקשר לנזקי בצורת. התוכנית תהיה בתוקף עד ה-31 בדצמבר 2027

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה