כללי בטיחות מוצר חדשים מפילים חבות נוספת על עסקים אירופאיים / ישראל גלעד

כללי בטיחות מוצר חדשים מפילים חבות נוספת על עסקים אירופאיים / ישראל גלעד

ההוראות העדכניות ניתנו בקשר לכל מוצר שברור כי אזרחי האיחוד האירופי ישתמשו בו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה