הכשרה הקטינה את ההפסד ב-32% לסך של 31 מיליון שקל ברבעון הראשון

הכשרה הקטינה את ההפסד ב-32% לסך של 31 מיליון שקל ברבעון הראשון

הקיטון בהפסד מיוחס לעלייה בהכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו ומירידה בהפסד החיתומי. הפרמיות שהורווחו ברוטו הסתכמו בכ-420.7 מיליון שקל, עלייה של כ-20 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה