מהם התנאים להוכחת מודעותו של נהג בדבר התליית או פסילת רישיונו על מנת שהפסילה תשלול תגמולים מכוח הפוליסה? / עו"ד ג'ון גבע

מהם התנאים להוכחת מודעותו של נהג בדבר התליית או פסילת רישיונו על מנת שהפסילה תשלול תגמולים מכוח הפוליסה? / עו"ד ג'ון גבע

לו היה הנהג מפקיד את רישיונו כשנודע לו כי רישיונו הותלה וממהר להשלים את הקורסים הנדרשים בהם נדרש, ניתן היה להאמין לגרסתו. אלא שלא כך היה הדבר

רוצים להמשיך לקרוא?



כתיבת תגובה