הבקשה לייצוגית נגד עמותה המנהלת קרן לאלמנות ויתומים נדחתה מהנימוק שהקרן אינה נחשבת כחוזה ביטוח / עו"ד ג'ון גבע

הבקשה לייצוגית נגד עמותה המנהלת קרן לאלמנות ויתומים נדחתה מהנימוק שהקרן אינה נחשבת כחוזה ביטוח / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט המחוזי קבע כי אין די בחשיבות העניין מבחינה ציבורית כדי לאפשר את הרחבת המסגרת הייצוגית מעבר לגבולות שהתוו לה, ולא כל עילת תביעה ראויה להתברר כתובענה ייצוגית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה