האם תתקבל בקשת התובעת לעיין בהסכם העמלות של הסוכן, שביטח את בעלה המנוח? / עו"ד ג'ון גבע

האם תתקבל בקשת התובעת לעיין בהסכם העמלות של הסוכן, שביטח את בעלה המנוח? / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: נקודת המוצא באשר להליך גילוי המסמכים היא שיש לאפשר גילוי נרחב לשם קידום חקר האמת, קידום היעילות ועידוד פשרות, שוויון והגינות דיונית בין בעלי הדין

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה