ד"ר עדי ברנדר, בנק ישראל, בכנס של מרכז הראל לציון 15 שנים להסדר פנסיה חובה: הסדר פנסיה חובה פוגע בעניים – מקטין את ההכנסה בשנות העבודה ופוגע בזכאות להבטחת הכנסה לאחר הפרישה

ד"ר עדי ברנדר, בנק ישראל, בכנס של מרכז הראל לציון 15 שנים להסדר פנסיה חובה: הסדר פנסיה חובה פוגע בעניים – מקטין את ההכנסה בשנות העבודה ופוגע בזכאות להבטחת הכנסה לאחר הפרישה

ד"ר ברנדר, מנהל חטיבת המחקר של בנק ישראל, ציין בדבריו בכנס כי חובת ההפרשה לפנסיה דוחקת את העובדים החלשים לעוני עמוק יותר לאורך חיי העבודה תמורת שיפור ברמת החיים בפרישה. עמית גל, מ"מ הממונה על רשות שוק ההון, התייחס לניסיונות של גופים שונים לשדל חוסכים לפדות את כספי הפנסיה בטרם על ואמר: "אנו משתדלים להפעיל את הכוח האכיפתי שלנו נגד התופעה"

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה