עמותת צדק פיננסי מערערת על דחיית בקשתה לייצוגית נגד מבטחים הישנה בטענה שאינה פועלת כנדרש לאתר יורשים

עמותת צדק פיננסי מערערת על דחיית בקשתה לייצוגית נגד מבטחים הישנה בטענה שאינה פועלת כנדרש לאתר יורשים

מבטחים הישנה השיבה, כי היא פועלת באופן סביר וכמיטב יכולתה לטיוב נתונים ולאיתור עמיתים ויורשים, בהתאם ולמתחייב מהוראות הדין ובהתאם להנחיות רשות שוק ההון. הכול לדבריה בהתחשב במגבלות התקציביות הקיימות בקרן פנסיה גרעונית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה