רשות שוק ההון החלה לדרוש מחברות הביטוח לקדם את פוליסות משלים שב"ן

רשות שוק ההון החלה לדרוש מחברות הביטוח לקדם את פוליסות משלים שב"ן

בין הצעדים הראשונים בהם צפויות לנקוט החברות – השוואת העמלות בין פוליסות "משלים שב"ן" לפוליסות "מהשקל הראשון". עד כה הפניקס ואיילון הודיעו על כך לסוכנים, ובכך שתי החברות מצטרפות להראל שהייתה הראשונה שביצעה מהלך זה לפני כשנתיים וחצי. רשות שוק הון: אין תגובה

רשות שוק ההון החלה בימים האחרונים להפעיל לחץ על חברות הביטוח לקדם על המדף את פוליסות "משלים שב"ן". זאת, על רקע האישור הסופי של רפורמת כפל הביטוח בכנסת. על פי הרפורמה, החל מאוקטובר יחלו חברות הביטוח לשלם לקופות החולים על ניתוחים של מטופלים שמבוטחים בפוליסות "שקל ראשון" יבצעו בשב"ן. ביוני 2024 יעברו המבוטחים מפוליסות "שקל ראשון" לפוליסות "משלים שב"ן".

עד כה שתי חברות ביטוח הודיעו לסוכנים על מדיניות חדשה של עמלות – הפניקס ואיילון. במסגרת המדיניות החדשה, עמלת הפוליסה "משלים שב"ן" תושווה לעמלת הפוליסה "מהשקל הראשון".

הפניקס הודיעה לסוכנים, כי בעקבות רפורמת כפל הביטוח בחוק ההסדרים, "הסכם עמלות הטיפול (נפרעים) יעודכן כך שבפוליסות הפרט שישווקו החל ממועד פרסום מכתב זה, שיעור העמלה לכיסוי לניתוחים משלים שב"ן יהיה זהה לשיעור העמלה בכיסוי לניתוחים מ'השקל הראשון', כפי שקיים בהסכם שלך". העדכון יבוצע אוטומטית, ללא צורך בחתימה מחדש על ההסכם.
עוד ציינה הפניקס כי ההמרה הצפויה ביוני 2024, מכיסוי לניתוחים פרט "מהשקל הראשון" שנמכר החל מה-1 בפברואר 2016 לכיסוי לניתוחים מסוג "משלים שב"ן", תבוצע ללא שינוי בעמלת הטיפול שהייתה קיימת בכיסוי לניתוחים "מהשקל הראשון" טרם ההמרה.
גם איילון פרסמה ידיעון לסוכנים ועדכנה כי החל מה-1 ביוני עודכנו עמלות הנפרעים וההיקף במוצר "משלים שב"ן", והן יושוו לעמלות המוצר "ניתוחים ומחליפי ניתוח פרטיים בארץ מהשקל הראשון.

יצוין כי הראשונה בענף הביטוח שנקטה במהלך זה הייתה הראל. כפי שנחשף בפוליסה, לאחר שנים רבות שפוליסת "משלים שב"ן" לא קודמה באופן משמעותי על ידי חברות הביטוח, הראל ביצעה בפברואר 2021 שינוי חד במדיניות והשוותה את העמלות בפוליסת משלים השב"ן לפוליסות "מהשקל הראשון".

גם בחברת כלל ביטוח עמלות הסוכנים עודכנו לפני מספר שנים כך שהעמלות בפוליסות "משלים שב"ן" זהות לעמלות "מהשקל הראשון". לכן, החברה לא נדרשת לעדכון עמלות בעת הזאת.

ברשות שוק ההון מסרו לפוליסה: "אין תגובה".

 

 

 כתיבת תגובה