קיזוז שכר טרחת שמאי שעלה ביוקר / מאת עו"ד ג'ון גבע

קיזוז שכר טרחת שמאי שעלה ביוקר / מאת עו"ד ג'ון גבע

טענת הנתבעת בדבר שכר שמאי מופרז יכולה הייתה להתקבל אם הייתה מוכחת על ידי הנתבעת, לדוגמה על ידי חוות דעת שמאי אחרת המצביעה על השכר הנהוג או הראוי במקרה זה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה