בקשה להסתלקות מייצוגית: מנורה מבטחים תעדכן את גיל תום הביטוח המקסימלי בביטוח משכנתה מ-70 ל-80

בקשה להסתלקות מייצוגית: מנורה מבטחים תעדכן את גיל תום הביטוח המקסימלי בביטוח משכנתה מ-70 ל-80

תביעה ובקשה לייצוגית הוגשו בטענה כי תקופת הביטוח בפוליסת משכנתה נמשכה מעבר לגיל 70 למרות שבפוליסה צוין לכאורה כי תפקע עם הגיע המבוטחים לגיל זה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה