רשות שוק ההון פרסמה הוראות לחיזוק דרישות ההון, הנזילות וניהול הסיכונים בנותני שירותים פיננסיים

רשות שוק ההון פרסמה הוראות לחיזוק דרישות ההון, הנזילות וניהול הסיכונים בנותני שירותים פיננסיים

עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (בפועל): "ההוראות שפרסמנו היום מהוות רכיב נוסף במדיניות הרשות בפיתוח שוק השירותים הפיננסיים בכלל ושוק האשראי בפרט. אנחנו צופים שהן תשפרנה את איכות הניהול והבקרות, וכפועל יוצא את אמינות ויציבות הגופים החוץ-בנקאיים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה