מתי ייתן בית המשפט הוראה לתרגם לעברית חוות דעת שמאית שנכתבה באנגלית?

מתי ייתן בית המשפט הוראה לתרגם לעברית חוות דעת שמאית שנכתבה באנגלית?

בית המשפט: בהינתן שמדובר בחוות דעת בתחום השמאות, אין להטיל נטל הכרוך בקריאת חוות הדעת בשפה זרה על יתר בעלי הדין בתיק

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה