יישמר הרצף הביטוחי של הורים לילדים עם מוגבלות בקרנות הפנסיה גם במקרה של ניוד כספים

יישמר הרצף הביטוחי של הורים לילדים עם מוגבלות בקרנות הפנסיה גם במקרה של ניוד כספים

ממצאי הבדיקה של רשות שוק ההון העלו כי שמירת הכיסוי הביטוחי לבן עם מוגבלות כרוכה בהתאמה של עלות הכיסוי הביטוחי לשארים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה