האם הוראה שניתנה על ידי המבטחת בעניין חלקי חילוף לאחר מקרה הביטוח תוכל להפחית מפיצויו של התובע?

האם הוראה שניתנה על ידי המבטחת בעניין חלקי חילוף לאחר מקרה הביטוח תוכל להפחית מפיצויו של התובע?

בית המשפט קבע: הוראות המבטחת בעניין חלקי החילוף ניתנו למבוטח בדיעבד, רק לאחר תיקון הרכב ואף אם היו ניתנות קודם, ספק אם היה על התובע לפעול לאורן, נוכח פגיעתן בזכויותיו לפי הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה