שירות למבוטחי איילון: כספת דיגיטלית לשמירת הקניין הרוחני האישי

שירות למבוטחי איילון: כספת דיגיטלית לשמירת הקניין הרוחני האישי

המערכת נועדה להגן על נכסים דיגיטליים רוחניים כמו צוואות, פרטי חשבונות של בנקים, פרופילים חברתיים, סרטונים, תמונות, נקודות הטבה ולהגדיר מראש מי יהיה זכאי להיחשף למידע הסודי לאחר פטירת המבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה