חומה או שביל טשטוש – בין פוליסת "אחריות כלפי צד שלישי" לפוליסת "אחריות מקצועית"

חומה או שביל טשטוש – בין פוליסת "אחריות כלפי צד שלישי" לפוליסת "אחריות מקצועית"

לאחרונה הובהר בפסיקה על תביעת פיצויים כי פוליסה לביטוח צד שלישי שונה מהותית מפוליסה לביטוח אחריות מקצועית הן מבחינה הכיסוי וגם בגובה הפרמיה המשולמת

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה