על הניזוק לעמוד בעקרון החובה להקטנת הנזק

על הניזוק לעמוד בעקרון החובה להקטנת הנזק

הנתבעת הגישה חוות דעת, שקבעה כי לא הייתה הצדקה לאשר בחוות דעתה של התובעת חלפים מקוריים, כאשר ניתן היה להשיג משומשים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה