על (אי) ביטוח רכב על ידי מעביד / מאת עו"ד ליז אוקנין

על (אי) ביטוח רכב על ידי מעביד / מאת עו"ד ליז אוקנין

מעסיק המוסר לשימוש עובדו רכב עושה זאת בשל קיומם של יחסי העבודה המיוחדים בין הצדדים, לשם קידום מטרותיו ולהשאת תועלת לעסקו. כחלק מחובותיו של המעסיק, יש להטיל עליו חובת זהירות המכתיבה ככלל עריכת ביטוח לרכב

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה