IBI נכנסה לרשימת הגופים הפיננסיים הריכוזיים

IBI נכנסה לרשימת הגופים הפיננסיים הריכוזיים

זאת לאחר ששווי כלל נכסיה עלה לראשונה בשנת 2017 ליותר מ-39.6 מיליארד שקל. בעקבות עדכון זה נוספו לרשימות גם דוד ויסברג, עמנואל קוק וצבי לובצקי, השולטים בבית ההשקעות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה