מה אמורה לעשות קרן פנסיה שמקבלת כסף ממעסיק ללא טופס הצטרפות וללא הסכם בתוקף?

מה אמורה לעשות קרן פנסיה שמקבלת כסף ממעסיק ללא טופס הצטרפות וללא הסכם בתוקף?

בפברואר 2017 פרסמה הרשות טיוטת חוזר שקובעת כי ללא טופס הצטרפות או הסכם ברירת מחדל – אסור לקרן הפנסיה לקלוט את הכספים. טיוטת חוזר עם הנחיה ברוח זו פורסמה בפברואר 2017, אולם חוזר סופי מעולם לא פורסם. ברשות שוק ההון מסרו לפוליסה: עמדת הרשות הובעה במכתב הנלווה לטיוטת החוזר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה