העירייה חבה בגין נזקים שאירעו לרכב בעת הצפה

העירייה חבה בגין נזקים שאירעו לרכב בעת הצפה

על פי בית המשפט, בחינת הראיות שהביאה העיריה מעלה, כי לא עלה בידיה לסתור את ההתרשלות המסתברת שעליה מצביעה ההצפה ואין די בטענה כללית, כי מערכת הניקוז תקינה ומתוחזקת, על מנת לעמוד בנטל המוטל על העיריה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה