ביטוח ישיר: הרווח הכולל ברבעון ראשון הסתכם בכ-51 מיליון שקל, לעומת 50 מיליון שקל ברבעון המקביל

ביטוח ישיר: הרווח הכולל ברבעון ראשון הסתכם בכ-51 מיליון שקל, לעומת 50 מיליון שקל ברבעון המקביל

ביטוח ישיר פותחת את עונת הדוחות של ענף הביטוח, הפרמיות ברוטו של החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-722 מיליון שקל לעומת כ-717 מיליון שקל ברבעון המקביל, החברה רשמה ירידה בפרמיות ברוטו בתחום רכב רכוש

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה