ייצוגית נגד הפניקס בטענה לגבייה שלא כדין של "הוצאות ניהול השקעות" בפוליסות ביטוח מנהלים

ייצוגית נגד הפניקס בטענה לגבייה שלא כדין של "הוצאות ניהול השקעות" בפוליסות ביטוח מנהלים

לטענת המבקש, הפניקס גובה הוצאות אלה בלי שיש לכך כל עיגון חוזי בתנאי הפוליסה, ועל כן ניכוי הוצאות אלו מכספי החיסכון של המבוטחים התבצעה ומתבצעת תוך הפרה ברורה של הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה