ליאור רוזנפלד לרשות: הדחייה החלקית של יישום הוראות נספח ב' למסמך ההנמקה היא לעג לרש

ליאור רוזנפלד לרשות: הדחייה החלקית של יישום הוראות נספח ב' למסמך ההנמקה היא לעג לרש

נשיא הלשכה: אין בנמצא מערכות שמסוגלות להתמודד עם דרישות נספח ב' על מנת ליישם את החוזר, עו"ד בן אברהם, היועץ המשפטי ללשכה: ציבור שלם של סוכני ביטוח יהפוך ממחר ללא צייתן להוראות הרגולציה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה