AIG השיקה צ'טבוט שמזהה איזה פוליסות יש למבוטח ויודע לשלוח מסמכים ללקוח

AIG השיקה צ'טבוט שמזהה איזה פוליסות יש למבוטח ויודע לשלוח מסמכים ללקוח

מדובר בבוט אקטיבי - פלטפורמה חדשנית שפותחה עבור AIG על ידי חברת BumpYard: "הבוט מייצר עליונות טכנולוגית על פני מרבית הבוטים ה'טיפשים' שנמצאים בשימוש כרגע על ידי חברות ביטוח ומתנהלים כ'נתבים'"

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה