EIOPA הקימה קבוצת מומחים מייעצת בתחום אתיקה דיגיטלית בביטוח

EIOPA הקימה קבוצת מומחים מייעצת בתחום אתיקה דיגיטלית בביטוח

הקבוצה הוקמה כדי לסייע לרשויות בתחום הפיתוח של עקרונות אחריות דיגיטלית בתעשיית הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה