הנהג ידע שאין לו כיסוי ביטוחי ולכן לא מגיעים לו תגמולי ביטוח מופחתים / מאת עו"ד ג'ון גבע

הנהג ידע שאין לו כיסוי ביטוחי ולכן לא מגיעים לו תגמולי ביטוח מופחתים / מאת עו"ד ג'ון גבע

הנהג הסתמך בטענתו על פרשת פיקאלי, שם נקבע כי במקרה בו נגרם נזק רכוש לרכב בשעה שהרכב המבוטח היה נהוג בידי אדם שאינו עומד במגבלת הגיל הקבועה בפוליסה, זכותו של בעל הפוליסה לקבלת תגמולי ביטוח עקב התאונה לא תישלל לגמרי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה