כיצד חברות הביטוח בודקות את הרווחיות חיתומית? / מאת יעקב (ג'קי) רוזנברג

כיצד חברות הביטוח בודקות את הרווחיות חיתומית? / מאת יעקב (ג'קי) רוזנברג

איך בנויים דוחות הרווחיות של חברות הביטוח, איך מחשבים פרמיה חשופה ומהם המושגים המרכזיים שיש להבין כאשר החברות מזמנות דיון בתוצאות העסקיות של הסוכן

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה