בית המשפט המחוזי: מבטח זר נהנה מזכות התחלוף / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט המחוזי: מבטח זר נהנה מזכות התחלוף / מאת עו"ד ג'ון גבע

הנמל טען לסילוק התביעה על הסף ולטענתו זכות התחלוף אינה עומדת למבטחת, שכן הזכות עומדת רק למבטחת שקיבלה רישיון מבטח ישראלי * בית המשפט ציין, כי קשה לומר בוודאות בשלב זה, כי סיכויי התביעה הם כה גדולים עד שאין מקום לחייב את התובעות בהפקדת ערובה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה