התובע הוכיח התרחשות מקרה ביטוח ויקבל פיצויים / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובע הוכיח התרחשות מקרה ביטוח ויקבל פיצויים / מאת עו"ד ג'ון גבע

הצדדים היו חלוקים, הן בקשר לנסיבות התאונה וקיומו של מקרה הביטוח והן באשר לגובה התגמולים המגיעים לתובע

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה