חיוב מבטחת בשל אי גילוי סייגים לפוליסת נסיעות לחו"ל בשלב כריתת החוזה / מאת עו"ד ג'ון גבע

חיוב מבטחת בשל אי גילוי סייגים לפוליסת נסיעות לחו"ל בשלב כריתת החוזה / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובע טען ששעונו נגנב מהמזוודה שהייתה בבטן המטוס, בית המשפט קבע כי ציפייתו הטבעית של התובע ביחס לכבודה היא שהשעון מבוטח במסגרת ביטוח הכבודה המורחב שרכש, והדגיש כי בהתאם לגישה הרווחת בפסיקה, יש לפרש את הפוליסה בהתאם לציפייתו הסבירה של מבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה