תקופת ההתיישנות תחל מהיום בו הודע למבוטח על עמדתה הסופית של המבטחת / מאת עו"ד ג'ון גבע

תקופת ההתיישנות תחל מהיום בו הודע למבוטח על עמדתה הסופית של המבטחת / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי תחילתו של מרוץ ההתיישנות במועד שבו התרחש המקרה הביטוחי, כאשר קיימת מחלוקת חבות בין המבוטח לבין המבטחת שלו, פוגע באופן ממשי במכסת הזמן שהקנה המחוקק למבוטח לכלכל את צעדיו בהתאם כלפי מי שביטחה אותו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה