מהי חבותה של חברת מימון בהוכחת מקרה הביטוח? / מאת עו"ד ג'ון גבע

מהי חבותה של חברת מימון בהוכחת מקרה הביטוח? / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובעת טענה, כי הודיעו לה שהתרחשה תאונה שכתוצאה ממנה הוכרז הרכב כאובדן מוחלט ולפיכך, על פי תנאי הפוליסה, התגבשה זכאותה לקבל מהמבטחת כתגמולי ביטוח את שווי הרכב. מנגד, המבטחת הכחישה את התרחשותו של מקרה ביטוח, שמכוחו היה עליה לשלם תגמולי ביטוח כלשהם

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה