בג"ץ: המעסיק רשאי לבטח את העובד לבקשתו בביטוח פנסיוני ללא מרכיב אובדן כושר עבודה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בג"ץ: המעסיק רשאי לבטח את העובד לבקשתו בביטוח פנסיוני ללא מרכיב אובדן כושר עבודה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בעקבות עתירת ההסתדרות, צוין בפסק הדין כי יש מצבים בהם האינטרס של העובד עשוי להצדיק ויתור על ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים לטובת הגדלת הצבירה הפנסיונית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה