התקף פסיכוטי אינו שולל את הכיסוי הביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

התקף פסיכוטי אינו שולל את הכיסוי הביטוחי / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין, כי נראה היה כי התובע לא ניסה להיקלע לתאונות לגרום נזק לרכבו, אלא תחושות פרנויה ואמונה כי רדפו אחריו ורצו להרע לו, הן שהובילו את התובע לנהוג כפי שנהג. עוד נאמר, כי אין מקום לאבחנה בין מחלה גופנית לבין מחלה נפשית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה