התקבלה תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת עבודה / מאת עו"ד ג'ון גבע

התקבלה תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בעקבות תאונת עבודה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט כי המעסיקה הפרה את חובת הזהירות שהייתה מוטלת עליה, שכן, משטח העבודה כלל סיכון ממשי מפני פגיעה מבלי שהיה גידור ו/או עזרה לתובע בביצוע עבודתו, עם זאת, בית המשפט קבע כי התובע נשא חלק מן האשמה לאירוע מכיוון שפעל בחופזה כאשר ירד למפלס נמוך

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה