רשות שוק ההון פועלת להקים מערכת תפעול פנסיוני לגופים המוסדיים

רשות שוק ההון פועלת להקים מערכת תפעול פנסיוני לגופים המוסדיים

מדובר במערכת שתנהל את פעילות הליבה של הגוף המוסדי בתחום הביטוח והחיסכון, לאורך כל מחזור חיי המוצר ותקופת החיסכון של הפרט, ותהווה תחליף למערכת הליבה בגוף המוסדי. לצורך כך פרסמה הרשות מסמך בקשת מידע ובדיקת רקע על ספקי שירות ותוכנה לתפעול מוצרים פנסיוניים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה