שלמה אליהו פורש מתפקידיו במגדל ביטוח; הרשות לא תפרסם את דוח הביקורת

שלמה אליהו פורש מתפקידיו במגדל ביטוח; הרשות לא תפרסם את דוח הביקורת

מבלי להודות או להסכים עם ממצאים ומסקנות שהופיעו בטיוטת דוח הביקורת של רשות שוק ההון, מגדל החליטה ליישם את דרישות הרשות בעניין הגבלת המגעים עם בעל השליטה. הרשות הודיעה למגדל כי לאחר ששמעה את טענות החברה – גם אם נפלו אי אלו פגמים בפעילות הדירקטוריון, הרי שהם אינם עולים כדי חשש להפרת חובת אמון וניגוד עניינים, והרשות אינה מחזיקה עוד בעמדותיה הלכאוריות האמורות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה