Bank of England קורא למבטחים להיות זהירים בתשלום דיבידנד

Bank of England קורא למבטחים להיות זהירים בתשלום דיבידנד

המגמה היא לשמר הון עד שהתמונה הכללית לגבי השפעת המגפה תתבהר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה