הדרישה החדשה שהצטרפה לנוסח הסופי לתיקון לחוזר הצירוף

הדרישה החדשה שהצטרפה לנוסח הסופי לתיקון לחוזר הצירוף

להשוואת מוצרים באלמנטרי, חיים ובריאות בדומה למסמך ההנמקה בפנסיוני. למותר לציין, כי דרישה זו כלל לא עלתה במסגרת הטיוטה אשר פורסמה ביולי 2020 וכלל לא דנו עליה במסגרת השיחה שערכנו – ציין רוזנפלד

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה