נשיא הלשכה רוזנפלד: אפעל להקדמת הבחירות למועד הקרוב ביותר שניתן

נשיא הלשכה רוזנפלד: אפעל להקדמת הבחירות למועד הקרוב ביותר שניתן

מרגע שנבחרתי שמה לה קבוצת פעילי אופוזיציה מטרה אחת - לפגוע בי ויהיה המחיר אשר יהיה. בשנה האחרונה העלו אותם גורמים הילוך ובחרו בצורה ברורה למוטט את הלשכה. לצערי, בימים האחרונים החליטו פעילי לשכה מרכזיים שבריאותם הנפשית חשובה יותר ופרשו מתפקידם. עד הבחירות ימשיכו לכהן כל בעלי התפקידים בלשכה

ליאור רוזנפלד

"היום בערב אפעל במסגרת סמכותי כנשיא הלשכה לזמן אסיפה כללית, בה אבקש את אישור חברי הלשכה להקדמת מועד הבחירות הכלליות לכל מוסדות הלשכה למועד הקרוב ביותר שניתן", כך אמר הערב נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, בהודעה מיוחדת, על רקע ההתפתחויות הדרמטיות בימים האחרונים, בהן ההתפטרויות של מ"מ הנשיא ליאור הורנצ'יק ויו"ר מחוז מרכז נוגה עקל. יו"ר המכללה חוה פרידמןוינרב, כך נודע לפוליסה, משכה את ההתפטרות שלה מראשות המכללה. בהודעה לסוכנים היא ציינה: "נקבעו כללי משחק חדשים לאופן פעולת מרכז ההכשרה, ימי רביעי כולם חוזרים למרכז ההכשרה, ולפי הצורך  נוסיף גם את יום ב'".

לדברי רוזנפלד בהודעתו: "מרגע שנבחרתי שמה לה קבוצת פעילי אופוזיציה מטרה אחת – לפגוע בי ובשמי הטוב ויהיה המחיר אשר יהיה… ועל מה ולמה? על שהעזתי לעשות את הנורא מכל – על שתוך שבע שנים בלבד מרגע שהתחלתי את פעילותי בלשכה נבחרתי לעמוד בראשה, עובדה אותה לא יכולים לשאת אותם גורמים עד לרגע זה. וכך, שלוש וחצי שנים, אותם גורמים עסקו בדבר אחד בלבד, הפרעה וחבלה… את כל אלו עוד ניתן היה לשאת ויש בי את תעצומות הנפש לכך".

"אולם בשנה האחרונה העלו אותם גורמים הילוך, כאשר בחרו בצורה ברורה למוטט את הלשכה, שכרו עו"ד שכל תכליתו להגיש תביעות ועתירות ותלונות כנגד הלשכה וראשיה, תלונות למשטרה, לרשם העמותות, לבית הדין, תוך טפטוף רעל לתקשורת כנגד ראשי הלשכה והלשכה עצמה. המשיכו בפעולות לפגיעה במשילות, כאשר דרשו את התערבותו האקטיבית של בית הדין בניהול הלשכה, הכשלת הצבעות מתוכננת במועצה הארצית, לרבות הכשלת אישור מאזני הלשכה…

"למרות הכל, על אף כל ההפרעות והחבלות, לא חדלנו חבריי ואני להמשיך ולפעול במקביל בעשרות ערוצי עשייה תוך התעלמות מהמפריעים ומרעשי הרקע… לצערי בימים האחרונים החליטו כמה נושאי משרה בכירים, שהיו שותפים מרכזיים לעשייה ולהצלחת הלשכה, שדי להם, שבריאותם הנפשית חשובה יותר, שהמחיר כבד מנשוא והודיעו לי על סיום תפקידם. ואני מבין אותם ובוודאי שאיני שופט, אני יכול לחלוק על הדרך אבל בהחלט לא על המהות".

בהתייחס להחלטתו לפעול להקדמת הבחירות: "עד מועד הבחירות ימשיכו לכהן כל בעלי התפקידים בלשכה ומוסדותיה ימשיכו לפעול, נמשיך לייצג אתכם, לפעול למענכם ולא נוריד את הרגל לדקה מדוושת העשייה. ולכשייבחרו בעלי התפקידים החדשים, מהנשיא ומטה, הם יעברו חפיפה מסודרת. העברת המקל חייבת להתרחש מתוך אחריות להמשכיות הלשכה. חזונו של כל מנהיג הוא למצוא את ממשיך דרכו ביום שאחרי. לצערי אני לא מצאתי את המתאים. הנשיא שייבחר יקבל ממני את מלוא התמיכה לא רק בעת החפיפה אלא לאורך כל הקדנציה כמו שמקובל בדמוקרטיות וכפי שמצופה מארגון כמו שלנו. את מה שאני לא זכיתי לקבל, אדע להעניק לבא אחרי".כתיבת תגובה