ברקת קורא למוסדיים "לשמור על סולידריות": מבקש להימנע מהעלאת דמי הניהול בתקופת הקורונה

ברקת קורא למוסדיים "לשמור על סולידריות": מבקש להימנע מהעלאת דמי הניהול בתקופת הקורונה

המפקח על הביטוח הודיע, בטיוטת מכתב שהעביר למנהלי הגופים המוסדיים, כי בכוונת הרשות לפרסם את רשימת המוסדיים שינהגו בסולידריות עם העמיתים. מדובר במודל רגולציה חריג למדי – בו הרגולטור מבקש מהמוסדיים לפעול בצורה מסוימת, בתמורה לפרסום חיובי

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה