העליון: מהם הקריטריונים לשקלול הכנסה לא מדווחת ומתי תילקח בחשבון בעת קביעת פיצויים

העליון: מהם הקריטריונים לשקלול הכנסה לא מדווחת ומתי תילקח בחשבון בעת קביעת פיצויים

בית המשפט ציין ברמת העיקרון, כי על פי ההלכה הנוהגת, הפיצוי לניזוק ייגזר מההכנסה האמיתית שהוכחה, ואין להעניש אותו או את התלויים בו בשל חטאיו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה