קובי סוויסה ללשכה: יש לאפשר הצבעה בבחירות גם לסוכנים שחייבים כספים ללשכה

קובי סוויסה ללשכה: יש לאפשר הצבעה בבחירות גם לסוכנים שחייבים כספים ללשכה

בעקבות החלטת הוועד המנהל להתנות את זכות הבחירה רק לחברים ששילמו דמי חבר מלאים, פנה סוויסה לבית הדין של הלשכה: לאור העיקרון לפיו אין לרוקן מתוכן את החברות בעמותה, לא ניתן לשלול מחבר את הזכות להשתתף באסיפות כלליות ולבחור ולהיבחר למוסדות העמותה בשל אי תשלום דמי חבר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה