רשות שוק ההון תאפשר למוסדיים להעניק מענקי שימור לעובדי מפתח בתחום ההשקעות

רשות שוק ההון תאפשר למוסדיים להעניק מענקי שימור לעובדי מפתח בתחום ההשקעות

על רקע מידע שהצטבר ברשות בדבר הקושי לגייס ולשמר גורמים בכירים בתחום ההשקעות, מוצע לאפשר לגוף מוסדי לשלם מענק שימור גם לנושא משרה שהוגדר כ"עובד מפתח", ובלבד שעיקר עיסוקו בתחום השקעות, כדי לאפשר למוסדיים לגייס ולשמר עובדים איכותיים בתחום לשם ניהול טוב יותר של כספי חוסכים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה