ברקת מאמץ את מודל הבנקאות הפתוחה: החזון – מערכת פנסיונית פתוחה ואחידה שתאפשר לגופים טכנולוגיים להתחבר למוסדיים ולהנגיש את המידע לציבור

ברקת מאמץ את מודל הבנקאות הפתוחה: החזון – מערכת פנסיונית פתוחה ואחידה שתאפשר לגופים טכנולוגיים להתחבר למוסדיים ולהנגיש את המידע לציבור

ברקת: עד 2023 כל הגופים הפנסיוניים יחוברו בממשק API עם פרוטוקול אחיד למערכת הפנסיה הלאומית, שתבוסס על המסלקה הפנסיונית. ברקת התנה את התהליך בכך שהרשות תפקח על הגופים הטכנולוגיים. הרשות תאפשר למוסדיים קטנים לקבל שירותי תפעול אצל גופים גדולים יותר. כוונת הרשות לפתח מערכת תפעול פנסיונית מרכזית ירדה מסדר היום

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה