סקר שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח: הפניקס זכתה בסקר הלשכה בתחום הבריאות; פספורטכארד – ראשונה בביטוח נסיעות

סקר שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח: הפניקס זכתה בסקר הלשכה בתחום הבריאות; פספורטכארד – ראשונה בביטוח נסיעות

הראל – החברה המומלצת על ידי הסוכנים. בסקר השתתפו 693 סוכנים. דפנה שפירא, משנה למנכ"ל הפניקס ומנהלת תחום בריאות בחברה: הזכייה חשובה לנו ומעידה על שנה מאומצת, לה היו שותפים עובדי הפניקס וסוכניה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה