פסק דין של בית משפט השלום: הראל חויבה לשלם תגמולי ביטוח דירקטורים בסך 400 אלף שקל למרות שטענה להיעדר כיסוי כי המבוטח הורשע בפלילים

פסק דין של בית משפט השלום: הראל חויבה לשלם תגמולי ביטוח דירקטורים בסך 400 אלף שקל למרות שטענה להיעדר כיסוי כי המבוטח הורשע בפלילים

לטענת הראל, נוכח התנהלותו של התובע, בהליכים שנוהלו נגדו לא דובר על הפרת חובה מקצועית כי אם במעשה מכוון שנעשה לצורך רווח אישי, ועל כן התביעות שהוגשו נגדו לא חסו במסגרת הפוליסה. לדברי השופט, ההרשעה בפלילים לא מהווה תניית פטור אוטומטית

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה