אושרה פשרה בייצוגית: מנורה מבטחים תשלם פיצוי בשווי כספי של 15 ימי פרמיה בייצוגית בגין העדר כיסוי לאחר תשלום הפוליסה

אושרה פשרה בייצוגית: מנורה מבטחים תשלם פיצוי בשווי כספי של 15 ימי פרמיה בייצוגית בגין העדר כיסוי לאחר תשלום הפוליסה

הקבוצה כוללת את כל המבוטחים שרכשו פוליסת מבנה או ביקשו להגדיל את הכיסוי הביטוחי הקיים לאחר ה-1 לחודש, החל מתאריך 15 במרץ 2009 ועד למועד הקובע או עד לנובמבר 2016

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה